XI Sesja Rady Gminy Wąsosz

w dniu 2020-08-25, godz. 09:00

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przedstawienie porządku obrad.

3.Przyjęcie protokołu X Sesji Rady Gminy.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu X Sesji Rady Gminy.)

4.Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie między sesjami w tym z wykonania uchwał Rady Gminy.

5.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Szczuczyn.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia po...)

6.Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2020 – 2023.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia...)

7.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny na cel publiczny na rzecz Powiatu Grajewskiego nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wąsosz.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Wąsosz na 2020 r.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budże...)

9.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąsosz na lata 2020-2027.

Głosowanie (Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w...)

10.Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Wąsosz.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Ska...)

11.Podjęcie uchwały w sprawie powołania Skarbnika Gminy Wąsosz.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie powołania Ska...)

12.Zapytania i wolne wnioski.

13.Zamknięcie obrad XI Sesji Rady Gminy.