VIII Sesja Rady Gminy Wąsosz

w dniu 2019-12-16, godz. 09:30

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przedstawienie porządku obrad.

3.Przyjęcie protokołu VII Sesji Rady Gminy.

4.Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie między sesjami w tym z wykonania uchwał Rady Gminy.

5.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wąsosz na 2020 rok: 1) przedstawienie projektu budżetu, 2) przedstawienie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku, 3) dyskusja nad projektem uchwały, 4) podjęcie uchwały.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia bu...)

6.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąsosz na lata 2020 -2027.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wi...)

7.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budże...)

8.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąsosz na lata 2019-2024.

Głosowanie (Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Wąsosz na 2020 rok.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia pl...)

10.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wąsosz na 2020 rok.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia...)

11.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Wąsosz na 2020 rok.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia...)

12.Zapytania i wolne wnioski.

13.Zamknięcie obrad VIII Sesji Rady Gminy.