XXVII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Wąsosz

w dniu 2023-07-28, godz. 10:30

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad

2.Przedstawienie porządku obrad.

3.Przyjęcie protokołu XXVI Sesji Rady Gminy.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu XXVI Sesji Rady Gmin...)

4.Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie między sesjami w tym z wykonania uchwał Rady Gminy.

5.Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia zbiegów pielęgnacyjnych i konserwacyjnych pomnika przyrody.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzen...)

6.Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach prowadzonych przez Gminę Wąsosz.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie określenia sz...)

7.Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wąsosz za I półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uch...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 r.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budże...)

9.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąsosz.

Głosowanie (Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w...)

10.Zapytania i wolne wnioski.

11.Zamknięcie obrad XXVII Sesji Rady Gminy.