II Sesja Rady Gminy Wąsosz

w dniu 2018-12-12, godz. 10:00

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Zmiana porządku obrad.

Głosowanie (Zmiana porządku obrad.)

3.Przyjęcie protokołu z I Sesji Rady Gminy Wąsosz

Głosowanie (Przyjęcie protokołu I Sesji Rady Gminy W...)

4.Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie między sesjami.

Głosowanie (Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie mię...)

5.Przedstawienie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2018 r w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2019.

6.Przedstawienie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2018 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwo za pierwsze trzy kwartały 2018 r.

7.Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie określenia wy...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia na rok 2019 Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Wąsosz

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia na...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Grajewskiemu

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwał...)

10.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budże...)

11.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąsosz na lata 2018 - 2023

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwał...)

12.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia ,,Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wąsosz”

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia ,,R...)

13.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Wąsosz

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wyn...)

14.Zapytania i wolne wnioski

15.Zamknięcie obrad II Sesji Rady Gminy Wąsosz