XIX Sesja Rady Gminy Wąsosz

w dniu 2021-12-28, godz. 09:00

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przedstawienie porządku obrad.

3.Głosowanie nad zmianą porządku obrad.

Głosowanie (Głosowanie nad zmianą porządku obrad.)

4.Przyjęcie protokołu XVIII Sesji Rady Gminy.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu XVIII Sesji Rady Gmi...)

5.Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie między sesjami w tym z wykonania uchwał Rady Gminy.

6.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Wąsosz.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia spo...)

7.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Wąsosz na 2022 rok.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wąsosz na 2022 rok.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Wąsosz na 2022 rok.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia pl...)

10.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty na terenie Gminy Wąsosz.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody...)

11.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 r.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budże...)

12.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąsosz.

Głosowanie (Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w...)

13.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wąsosz na 2022 rok.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia bu...)

14.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2022-2028.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wi...)

15.Zapytania i wolne wnioski.

16.Zamknięcie obrad XIX Sesji Rady Gminy.