XIV Sesja Rady Gminy Wąsosz

w dniu 2020-12-29, godz. 09:00

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przedstawienie porządku obrad.

3.Przyjęcie protokołu XIII Sesji Rady Gminy.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu XIII Sesji Rady Gmin...)

4.Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie między sesjami w tym z wykonania uchwał Rady Gminy.

5.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2021.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia bu...)

6.Podjęcie uchwały w sprawie w uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2021 – 2027.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie w uchwalenia...)

7.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na 2021 rok.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia pl...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Wąsosz na 2021 rok.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wąsosz na 2021 rok.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia...)

10.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Wąsosz na 2020 r.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budże...)

11.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąsosz na lata 2020-2027.

Głosowanie (Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w...)

12.Zapytania i wolne wnioski.

13.Zamknięcie obrad XIV Sesji Rady Gminy.